rtr logo

 

Røros Trykk og Reklame

Osloveien 14
7374 Røros
Telefon 72 41 17 44
Mobil 905 03 650
odd@trykkogreklame.no
www.trykkogreklame.no

mestermerke

 

 

 

 

Historien til en typograf

Mitt navn er Odd Gullikstad og jeg begynte som typograf-lærling i Fjell-Ljom sommeren 1968. Tok svennebrev i 1972 og jobbet som typograf i Fjell-Ljom fram til 1975. Da ble teknisk avdeling i Fjell-Ljom skilt ut som eget selskap med navnet Røros-Trykk AS. Fra å produsere kun avis, ble nå produk-sjonen lagt om til å fremstille alle typer trykksaker. Hovedproduksjonen var medlemsblad til lag og foreninger. Fram til 1982 hadde bedriften tilhold i Fjell-Ljoms lokaler, som da ble overtatt av Rørosmuseet og senere gjort om til dagens pressemuseum. Røros-Trykk flyttet til nye lokaler i Sollihagaen 17. I 1989 tok bedriften steget inn i dataalderen for fullt, med investering i nytt Mac-utstyr for digital fremstilling av originalmateriell. 20. oktober samme år ble jeg tildelt mesterbrev.

 

Fra 1995 kom Rosenborg Grafisk Kommunikasjon inn på eiersiden. Produksjonsmåten ble lagt om, selve trykk-produksjonen ble nedlagt og hovedfokuset ble på førtrykk-produksjon og design. Samtidig flyttet bedriften inn i nye lokaler på Autotomta, Falunveien 1. Jobben som daglig leder i Røros-Trykk tok mesteparten av tiden, men typografen trådte fortsatt til i produksjonen når det var behov. I 2005 endret bedriften navn til Røros Design AS. I 2009 ble Røros Design AS fusjonert med Form til fjells AS, og i 2010 ble jeg oppsagt og sto plutselig uten jobb. Nå har jeg altså startet egen bedrift og håper jeg skal klare å betjene både gamle og nye kunder med leveranser av grafiske produkter og tjenester. Målsettingen er å produsere gode trykksaker til fornuftige priser.

ovre flanderborg
© 2021 Røros Trykk og Reklame